SISTEM eBAKA
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR MALAYSIA

Seksyen Teknologi Pembiakan & Pembakaan,
Bahagian Pembangunan Genetik dan Teknologi Penternakan,
Ibu Pejabat Perkhidmatan  Perkhidmatan Veterinar Malaysia,
62630 Putrajaya.


Tel : 03-88702000
Emel : ebaka@dvs.gov.myLog Masuk


Sila masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan anda..


Lupa Kata Laluan


Sistem e-Baka adalah bertujuan untuk memudahkan pendaftaran ternakan baka tulen sekaligus memberi pengiktirafan kepada usaha-usaha pembiakbakaan yang telah dilakukan oleh para penternak/usahawan ternakan bagi ternakan baka tulen seperti lembu, kerbau, kambing, bebiri dan babi.

Sistem ini memberikan banyak manfaat khususnya kepada penternak. Antara manfaat yang diperolehi daripada sistem ini adalah:

  • ternakan baka tulen tempatan mempunyai potensi genetik yang setanding dengan ternakan baka di luar negara.
  • menambah nilai kepada ternakan baka yang dihasilkan dalam Negara.
  • membolehkan khidmat nasihat dan rundingan secara langsung diberikan oleh individu/pemberi perkhidmatan yang kompeten.
  • memudahkan perlaksanaan skim pampasan ternakan sekiranya ternakan baka berkenaan dijangkiti penyakit

 


Babi         
1. Duroc
2. Landrace 
3. Large White Yorkshire


Bebiri        
1. Barbados Blackbelly
2. Damara    
3. Dorper        
4. Malin    

 

Kerbau
1. Murrah
2. Sawah

 

Kambing         
1. Anglo Nubian    
2. Boer        
3. Jamnapari    
4. Jermasia    
5. Katjang    
6. Red Kalahari    
7. Shami    


Lembu
1. Bali
2. Brahman
3. Brakmas
4. Brangus
5. Charoke
6. Charolais
7. Droughtmaster
8. Holstein Friesian
9. Jersey
10. Kedah Kelantan
11. Local Indian Dairy
12. Limousin
13. Mafriwal
14. Nellore
15. Piedmontese
16. Simmental
17. Belgian Blue